Kết quả Hạng 2 Croatia hôm nay - Kết quả bóng đá Hạng 2 Croatia mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Croatia

filter
Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ
Chủ
Tỉ số
Khách
H1/Góc
Số liệu
Ngày 14/04
21:30 FT
NK Croatia Zmijavci
[9]  
6
HNK Cibalia
2
  [8]
0 - 0
3 - 8
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.85 0.90
-0.5 2.5
0.95 0.90
21:30 FT
NK Solin
[12]  
HNK Vukovar 91
1
5
  [3]
0 - 1
1 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78 0.95
0.25 2.5
-0.97 0.85
19:00 FT
Bijelo Brdo
[10]  
4
1
HNK Sibenik
2
  [2]
1 - 2
6 - 9
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.95  
0.75  
0.85  
Ngày 13/04
21:30 FT
NK Dugopolje
[5]  
1
Radnik Sesvete
3
  [6]
0 - 1
7 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:50 FT
NK Orijent Rijeka
[11]  
1
NK Zrinski Jurjevac
1
  [1]
0 - 1
2 - 6
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.98 0.88
0.75 2.25
0.83 0.93
Ngày 12/04
19:50 FT
NK Jarun
[4]  
1
NK Dubrava Zagreb
  [8]
0 - 1
3 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.95  
-0.25  
0.85  
Ngày 07/04
19:50 FT
HNK Sibenik
[2]  
2
NK Orijent Rijeka
  [11]
1 - 0
7 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.83  
-1.5  
0.98  
Ngày 06/04
21:30 FT
NK Dubrava Zagreb
[7]  
1
HNK Cibalia
3
  [8]
0 - 0
8 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:30 FT
NK Zrinski Jurjevac
[1]  
1
NK Croatia Zmijavci
2
  [9]
3 - 0
9 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:50 FT
NK Jarun
[4]  
NK Dugopolje
2
  [6]
0 - 2
5 - 1
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78 0.85
-0.25 2.25
-0.97 0.95
Ngày 05/04
19:30 FT
Radnik Sesvete
[5]  
3
NK Solin
1
5
  [12]
0 - 2
10 - 1
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.85  
-0.5  
0.95  
Ngày 04/04
21:30 FT
HNK Vukovar 91
[3]  
3
Bijelo Brdo
1
  [10]
1 - 0
5 - 6
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
1.00  
-1  
0.80  
Ngày 02/04
21:30 FT
NK Croatia Zmijavci
[9]  
3
HNK Sibenik
  [2]
0 - 1
5 - 6
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.98  
0.5  
0.83  
Ngày 29/03
21:30 FT
NK Solin
[12]  
2
NK Jarun
2
  [5]
0 - 0
6 - 3
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.90  
-0.5  
0.90  
19:45 FT
HNK Cibalia
[8]  
2
NK Zrinski Jurjevac
2
  [1]
1 - 0
8 - 7
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.95  
0.5  
0.85  
Ngày 28/03
21:30 FT
NK Dugopolje
[6]  
3
NK Dubrava Zagreb
2
  [7]
0 - 0
9 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.93  
-0.25  
0.88  
21:30 FT
Bijelo Brdo
[11]  
1
Radnik Sesvete
2
  [4]
0 - 1
7 - 3
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78  
-0.25  
-0.97  
Ngày 27/03
22:30 FT
NK Orijent Rijeka
[10]  
3
HNK Vukovar 91
5
  [3]
0 - 0
5 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.83  
0.5  
0.98  
Ngày 24/03
22:00 FT
HNK Sibenik
[2]  
1
HNK Cibalia
3
  [8]
0 - 0
8 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.90  
-1.5  
0.90  
Ngày 23/03
21:30 FT
HNK Vukovar 91
[3]  
1
NK Croatia Zmijavci
1
  [9]
1 - 0
0 - 0
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.85 0.95
-1 2.5
0.95 0.85
21:30 FT
NK Dugopolje
[6]  
3
NK Solin
  [12]
0 - 1
2 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78 0.80
-0.25 2.25
-0.97 1.00
21:30 FT
NK Jarun
[5]  
3
Bijelo Brdo
3
  [11]
1 - 2
3 - 7
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.95 0.75
-0.5 2.25
0.85 -0.95
19:30 FT
NK Zrinski Jurjevac
[1]  
NK Dubrava Zagreb
2
  [7]
1 - 0
11 - 3
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.80 1.00
-1 2.5
1.00 0.80
Ngày 22/03
21:30 FT
Radnik Sesvete
[4]  
3
NK Orijent Rijeka
2
  [10]
1 - 1
8 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78  
-0.25  
-0.97  
Ngày 17/03
18:50 FT
NK Solin
[12]  
2
HNK Vukovar 91
3
  [3]
0 - 1
4 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.83  
0.5  
0.98  
Ngày 16/03
21:30 FT
Bijelo Brdo
[12]  
4
Radnik Sesvete
2
  [4]
0 - 0
6 - 1
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:30 FT
NK Orijent Rijeka
[10]  
2
NK Croatia Zmijavci
1
  [8]
1 - 1
11 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:30 FT
HNK Sibenik
[2]  
3
NK Jarun
4
  [5]
1 - 0
5 - 8
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
18:50 FT
NK Zrinski Jurjevac
[1]  
4
NK Dubrava Zagreb
3
  [9]
0 - 1
4 - 3
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
1.00  
-1.75  
0.80  
Ngày 15/03
20:50 FT
HNK Cibalia
[9]  
4
NK Dugopolje
2
  [6]
1 - 0
6 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.88  
0  
0.93  
Ngày 10/03
18:30 FT
NK Croatia Zmijavci
[7]  
2
NK Zrinski Jurjevac
4
  [1]
0 - 0
2 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.78  
0.5  
-0.97  
Ngày 09/03
21:30 FT
NK Dugopolje
[5]  
1
1
NK Orijent Rijeka
1
  [10]
0 - 1
1 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.75 0.90
-0.25 2.25
-0.95 0.90
21:30 FT
NK Jarun
[6]  
1
NK Solin
2
  [11]
1 - 0
1 - 5
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.85 0.93
-0.25 2.5
0.95 0.88
21:30 FT
NK Dubrava Zagreb
[8]  
HNK Sibenik
  [2]
0 - 2
3 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
18:50 FT
HNK Vukovar 91
[3]  
2
Bijelo Brdo
2
  [12]
1 - 1
5 - 1
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
1.00  
-1.25  
0.80  
Ngày 08/03
20:50 FT
Radnik Sesvete
[4]  
3
HNK Cibalia
3
  [9]
1 - 0
5 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.83  
-0.5  
0.98  
Ngày 03/03
21:00 FT
HNK Vukovar 91
[3]  
3
NK Jarun
2
  [6]
0 - 0
8 - 1
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.88 0.90
-1 2.5
0.93 0.90
21:00 FT
NK Solin
[12]  
1
NK Dubrava Zagreb
1
  [8]
2 - 0
6 - 2
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.90 0.83
0 2.25
0.90 0.98
18:50 FT
NK Orijent Rijeka
[11]  
2
Radnik Sesvete
1
  [4]
1 - 0
5 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
0.80  
0.25  
1.00  
Ngày 02/03
21:00 FT
Bijelo Brdo
[10]  
3
HNK Cibalia
4
  [9]
1 - 0
5 - 4
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   

Kết quả Hạng 2 Croatia hôm nay có gì đặc biệt?

Kết quả Hạng 2 Croatia hôm nay ngày 19-04-2024, kqbd Hạng 2 Croatia mới nhất được cập nhật đầy đủ của 12 câu lạc bộ thuộc nước Croatia mùa giải 2023-2024.

Kết quả bóng đá Hạng 2 Croatia đêm qua và rạng sáng nay được Bongdalu123 gửi tới các fan hâm mộ chi tiết các thông số như: Phút ghi bàn, cầu thủ ghi bàn, tỷ lệ kiểm soát bóng, tỷ số thẻ vàng, tỷ số phạt góc, đội hình ra sân và rất nhiều các thông số quan trọng khác liên quan tới các cặp đấu thuộc giải Hạng 2 Croatia mùa bóng 2023-2024.

Kqbd Hạng 2 Croatia hôm nay của 12 đội bóng: Bijelo Brdo, HNK Cibalia, HNK Sibenik, HNK Vukovar 91, NK Croatia Zmijavci, NK Dubrava Zagreb, NK Dugopolje, NK Jarun, NK Orijent Rijeka, NK Solin, NK Zrinski Jurjevac, Radnik Sesvete sẽ được gửi tới người hâm mộ đầy đủ và nhanh nhất, lưới rung là tỷ số nổ.

Kết quả bóng đá Hạng 2 Croatia ngày 19-04-2024 sẽ được cập nhật nhanh nhất Việt Nam, tất cả chỉ có tại Bongdalu123.

Bên cạnh việc xem kết quả Hạng 2 Croatia hôm nay mới nhất thì các fan hâm mộ cũng có thể xem kết quả bóng đá các giải đấu hàng đầu thế giới tại chuyên trang kết quả Bongdalu của chúng tôi.